Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Lokalpartiträff i Mariefred

Skicka sidan Skriv ut


På bilden från vänster: Dag Bremberg (MFP), Margit Urtegård (SP), Lars Falk (A2000), Lena Dafgård (Sorundanet), Martin Larsson (VTL). (Foto: Tomas Widmark Strengnäs Tidning)

Lokalpartierna Mariefredspartiet, Strängnäspartiet, A2000 (Flen), VTL (Vingåker) och Sorundanet (Nynäshamn) träffades i Mariefred i lördags för att diskutera gemensamma värderingar och problem. Mariefredspartiet var värdar för mötet.

Bland de problem som togs upp fanns nedskärningarna i skolorna, där man var överens som att ”i första hand sopa trappan uppifrån”.

Partierna var också överens om att den nuvarande nämndorganisationen är förlegad och bör bantas. I stället ska nämndernas uppgifter främst överlåtas på beredningar direkt under kommunfullmäktige.