Strängnäspartiet

 • Öka teckenstorlek
 • Förvald teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Home Arkiv
Arkiv

Filtrera 

 • Tack till Helena Hallgarn (fp) och Maria von Beetzen (m)

  Alla politiska turer och överläggningar kring majoritetens skollokalutredningsförslag har gång på gång levt upp till ordspråket "Åsikter är som spikar; lätta att slå i, men svåra att dra ur". Majoritetspakten har varit envisa som få och samti...
 • Oppositionens förslag till skollösning

  Gemensamt beslut i Strängnäs blir bättre för barnen! Efter den långa skolutredningen börjar vi kanske finna en gemensam väg mot en ny lokalsituation för skolorna i Strängnäs. Vi i oppositionen (m, kd, sp, mp, mfp) delar majoritetens tankar att V...
 • Margit Urtegård i skoldebatten 22 Januari 2009

  Huvudlöst att lägga ner två populära skolor!Vi har i dag fem högstadieskolor i Strängnäs, två kommunala och tre friskolor. Tidigare hade vi bara en och det var Paulinska skolan. Friskolorna har poppat upp som svampar ur marken de senaste åren, de...
 • Vad vill Strängnäs med Visholmen?

  (Foto: Okänd, bild från www.strangnas.se)Förre stadsarkitekten Anders C Eriksson ger sig inte. Det skall tydligen bli ett hotell i form av en fyr på Visholmen. Anders C Eriksson försöker att på ett lättsamt sätt i Strängnäs Tidning vifta bort a...
 • Annus horribilis - 2008.

  Nu kan vi lägga det politiska året 2008 till handlingarna. För att travestera några riktiga storheter skulle vi från ett Strängnäsperspektiv kunna kalla det för ” Annus horribilis”. Uttrycket har bla används av drottning Elisabeth II 1992, K...
 • Anförande av Erik Berg vid KF 15 december 2008

  Jag är helt övertygad om att alla här närvarande ledamöter vill väl och vill också göra det bästa för Strängnäs kommun.  Ibland blir jag dock tveksam hur det är ställt och hur man resonerar, när den nuvarande majoriteten vill upphäva Full...
 • Var tog samarbetet vägen?

  Under hösten har den nya majoriteten i Strängnäs ( s, fp, c ) bekänt färg och motsättningarna till oppositionen i Strängnäs har skärpts.  Förutom att förslag som hade kunnat förbättra ekonomin för skolor och gymnasium, har en mängd andra c...
 • Det krävs mod av Strängnäspolitikerna

  Kommunalrådet i Strängnäs, Tord Tjernström (s), säger att elevpengssystemet inte fungerar fullt ut. Han säger vidare att: "Och sen har vi ju den här klyschan om att kostymen är för stor och vi får väl se vad skollokalsutredningen säger". Tror ...
 • Anförande av Erik Berg vid KF 24 November 2008

  "Den globala ekonomin är just nu utsatt för stora påfrestningar. Vissa stater har stora problem att hantera sin ekonomi. Där kan man särskilt notera läget med Island, där staten Island i stort sett gått bankrutt och snarast är uppköpt av EU och ...
 • Anförande av Erik Berg vid KF 20 oktober 2008

  ”Det är inte utan att man blir förskräckt över vår kommuns ekonomiska läge. Det ekonomiska förfallet har gått fort, nästan i samma fart som den globala bankkrisen. Ett budgeterat överskott från början på 20 mkr och senast 16 mkr har förby...
 • Ny startsida

  Här kommer vi att lägga in senaste nyheter eller bara våra egna funderingar som aktualiseras efter möten i kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt i nämnder och andra styrelser där vi är representerade.Ämnen som vi debatterar om i media oc...
 • Om demokratiberedningen

  Tack, Susanna Birgersson, för din recension av Demokratiberedningens rapport, men tydligen lever inte Susanna Birgersson och jag i samma verklighet, kanske hade ett telefonsamtal kunnat räta ut några av frågetecknen.Demokratiberedningens ledamöter ty...
 • Politiker ifrågasätter investering för 92 miljoner i Gorsingeskogen

  Det nya exploateringsavtalet för Norra Gorsingeskogen återremitterades vid kommunfullmäktiges sista möte före sommaren. Anledningen var att man ville ha ett tydligare underlag då det visat sig att flera politiker var osäkra på om det var kommunen ...
 • Brottsmisstankar i SFAB

  Brottsmisstänkt chef får en halv miljon för att sluta.  Den brottsmisstänkte chefen på Strängnäs Fastighets AB får över en halv miljon kronor för att sluta sin anställning. En uppgörelse som vållar hård kritik. - Jag tycker det är för jä...
 • Skolans svarta hål...

  Vi tackar företrädarna för alliansen (s), (fp) och (c) för deras positiva svar i debatten om Strängnäs skolekonomi. Positivt i den bemärkelsen då ni tydligen har en som ni skriver ”strävan att styra upp skolornas ekonomi” och ”se till… at...
 • Höjd skatt går till svart skolhål

  I Strängnäs kommun har vi problem med ekonomin, den sköts inte bra. Egentligen finns det precis som i vår privata hushållsekonomi bara två sätt att göra. Öka inkomsten genom höjd skatt eller minska utgifterna, en kombination är naturligtvis ock...
 • Gymnasieskolans nya verklighet har kommit till Strängnäs

  I oktober 2007 slog jag larm till förvaltningen om min oro för Thomasgymnasiets framtid. Utifrån kvalitetsseminariets redovisning kunde jag dra slutsatsen att Thomasgymnasiet i stort saknade en medvetenhet som förberedde dem på det ökade inslaget av...
 • Nya elefanter i Strängnäs

  Lotta Grönblad har minne som en elefant, säger hon i Strengnästidningen. Jag skulle vilja påstå att Lottas minne är mycket kort. Moderaternas Ann Landerholm var inne i den s.k. skolutredningen och förändrade olika direktiv och förutsättningar, v...