Vi säger ja till försäljning av fjärrvärmen

Den 30 augusti fattar Strängnäs kommunfullmäktige beslut om att sälja åttio procent av Sevabs fjärrvärmeverksamhet. Det är ingen hemlighet att vi i Strängnäspartiet har välkomnat denna avyttringsprocess redan från början. Vi har under många år argumenterat för nödvändigheten av att se över möjligheten att helt eller delvis sälja de verksamheter som ligger under Sevab, för att på så sätt frigöra utrymme för investeringar inom andra områden – med fokus på kommunens kärnverksamheter. Inget i avyttringsprocessen, den information vi fått och de diskussioner vi haft längs vägen, eller det beslutsunderlag vi har på bordet har fått oss att ändra uppfattning i frågan.

edan går det givetvis alltid att diskutera detaljer. Hade det kanske räckt att behålla tio procent för samma inflytande och insyn? Överlag måste vi dock säga att resultatet blivit bättre än vi hoppats på och det är bara att gratulera alla inblandade till en lyckad och väl genomförd process.

Vi säger ja till att sälja åttio procent av fjärrvärmeverksamheten (foto: Sevab).
Vi säger ja till att sälja åttio procent av fjärrvärmeverksamheten (foto: Sevab).

När avyttringsbeslutet väl är fattat vidtar den viktiga frågan om hur vi ska använda det tillskott som affären ger. För om det används rätt så är det vår absoluta övertygelse att detta kan göra verklig skillnad för kommunens ekonomi och skapa handlingsutrymme för kommande investeringar, där vi gärna ser att skolan prioriteras. Här hoppas vi på en fortsatt öppen och transparent diskussion mellan majoriteten och oppositionen, med start redan i höst. ... 

Lyssna på kritiken för att ge barnen bättre skola

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 11 augusti 2021.

Kommunens revisorer är kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas kontroll av den verksamhet som bedrivs i kommunen med skattebetalarnas medel.

Det är andra gången det här året som majoriteten har invändningar mot den revision och de påpekanden som revisorerna gör. Märkligt att majoriteten tar en diskussion med dem som är en viktig del av vårt demokratiska styrelseskick. Revisorerna ska ses som ett stöd till politiken och tjänsteorganisationen, att lyssna till, ta lärdom av, följa upp verksamheten och åtgärda det som brister.

Revisorerna följer upp beslutade mål och den myndighetsutövning som kommunen har och de lagar som ska följas. När det inte överensstämmer, så är det deras skyldighet att påpeka det. Det finns en kommunallag som styr detta. ...