Strängnäspartiet vill satsa på skola, trygghet och centrumutveckling

Den 21 juni klubbade kommunfullmäktige i Strängnäs budget och årsplan för perioden 2022–2024. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten.

Vem trodde för ett år sedan att vi även i dag skulle prata om pandemi och ovissa tider? Även om läget ser mycket bättre ut nu, är det fortfarande mycket som känns osäkert. Detta visar på vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom majoritetens överskottsmål och gör så alltjämt.

En avyttring av fjärrvärmerörelsen har också potential att stärka ekonomin och bidra till ett större handlingsutrymme. Av den anledningen, men också för att skapa klarhet för alla som berörs, är det angeläget att komma till beslut i frågan. Vi anser även fortsättningsvis att vi bör titta på om avyttring av andra delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst de som ligger under Sevab, kan ge positiva effekter på kommunens ekonomi. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen. ...