När blir det medborgardialog om fjärrvärmen?

Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 19 maj 2021.

Avyttringsprocessen kring en eventuell försäljning av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun har pågått sedan i januari 2020, då beslut fattades i kommunfullmäktige om att starta processen.

På Strängnäs kommuns webbplats finns kortfattad information om processen och ett antal frågor och svar. Där framgår också att medborgarna ska ha ”chans att ställa frågor och få all nödvändig information under processens gång”. Någon direkt medborgardialog eller publika möten har dock hittills inte ägt rum. När är det tänkt att detta ska genomföras? ...