Rätt att utreda försäljning av Sevabs fjärrvärmerörelse

Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 25 januari 2021.

Strängnäspartiet har länge förespråkat en försäljning av vissa av Sevabs verksamheter för att frigöra resurser och skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. Nu står vi inför ett skarpt läge i form av en utredning av en eventuell försäljning av bolagets fjärrvärmeverksamhet. Det är inte en dag för tidigt.

2008 byggdes ett nytt kraftvärmeverk i Strängnäs och skulder på flera miljarder har uppstått som en följd. Det kommunala ägandet har inte inneburit lägre priser för kunderna; kostnaden för Sevabs fjärrvärme ligger i dag en bit över rikssnittet. Ägandet innebär dock att alla kommunens skattebetalare är med och finansierar verksamheten, oavsett om man använder fjärrvärme eller inte (vilket långt ifrån alla gör). Detta eftersom bolagets lån är kommunens lån. Investeringarna har också blivit flera hundra miljoner kronor dyrare än vad som budgeterats. Värmeverksamheten har i flera år brottats med negativa resultat och ännu kärvare lär det bli när det krävs stora investeringar för att klara framtida leveranser för dem som väljer fjärrvärme. ...